OverDe RMS-TemplateRMS ValutaRMS BankenAndere RMS-TemplatesConsultancyBoekwinkel

RMS Valuta


Het RMS wil tevens Rechtvaardige Valuta presenteren waarvan wij vinden dat die in overeenstemming zijn met de criteria van het RMS zoals uiteengezet op deze website.

Een ervan is een valuta die de Organisatie van het RMS zelf heeft ontwikkeld: De EVO.

De EVO is gebaseerd op de componenten van het RMS, een ervan is de zeer cruciale Nieuwe Vaste Goud Standaard van het RMS.

De EVO is daarom in staat om een basis te zijn voor het op een waarheidsgetrouwe, vertrouwenswekkende, eerlijke en stabiele wijze "vereffenen" van een commerciële transactie.

De EVO vertegenwoordigt daarom de meest fundamentele kern van wat geld dient te doen.

Daardoor kan de EVO de "RMS-Ben-EVO-lence", of te wel de "weldadige vereffenings mechanismen van het RMS", brengen op monetair, financieel en economisch terrein.