OverDe RMS-TemplateRMS ValutaRMS BankenAndere RMS-TemplatesConsultancyBoekwinkel

RMS Banken


Uit het RMS is ook "
De RMS-Template voor Bankieren" voortgevloeid. Deze Template voorziet ook in de interactie tussen de RMS-MA en RMS-Banken.

Deze "RMS-Template voor Bankieren" betekent dat:

1. De RMS-Banken ALLEEN MAAR werken met ECHTE WAARDEN en BEZITTINGEN
Banken in het RMS kunnen alleen werken met ECHTE WAARDEN en BEZITTINGEN die bij hen als deposito's zijn ingelegd en die ook zo te boek staan. Daarom is het voor hen enkel mogelijk om te werken met een 100% dekking van de door hen aangegane leningen en investeringen.

Als ze door de RMS-MA geautoriseerd zijn om te werken met de RESERVE van 33% zullen ze meer opties hebben om investeringen te kunnen faciliteren.

2. Het is VERBODEN voor RMS-Banken om "FRACTIONAL RESERVE BANKING" toe te passen
De methode van "Fractional Reserve Banking" is op een roekeloze en onbezonnen manier in het huidige monetaire systeem toegepast en heeft voor een ongelofelijke destructie gezorgd.

Dit "fractional reserve banking" is een boekhoud-truc waardoor een bank uiteindelijk de door rekeninghouders ingelegd geld en deposito's met een factor (van ten minste) 33 kan vermenigvuldigen. Zodoende kan een met de "Fractional Reserve Banking-methode" opererende bank (ten minste) 33 keer zoveel geld uitlenen als dat het daadwerkelijk aan waarde in beheer heeft. Bij een op een dergelijke manier gecreëerd en uitgeleend geld:

1. lopen de banken ten eerste zelf HELEMAAL GEEN ENKEL RISICO, maar juist diegene die het leent omdat die zijn/haar handtekening zet en daarmee schuld bekend zodat de bank het geld kan creëren of zelf ergens kan gaan lenen;

2. is er vaak HELEMAAL GEEN daadwerkelijke onderliggende waarde van de bank is; of

3. heeft het een onderliggende waarde heeft die niet volledig dekkend is en op zeepbel-verwachtingen, onverantwoorde, onterechte en onprofessionele aannames, misbruik van deze bevoegdheid van de banken en te vrije regelgeving is gebaseerd.

Deze onrechtmatige hiaten in dekking tesamen met de veel te vrije regelgeving voor de financiële sector hebben de financiële crisis van 2008 getriggered.

Computers zijn vanaf de 60-er jaren voor een enorme vergemakkelijking van de toepassing van deze boekhoud-truc gaan zorgen, waardoor de al abstracte verhouding van geld vs echte waarde nog veel extremer is geworden. Daardoor is de totale geldhoeveelheid die wereldwijd in omloop is 9 MAAL zo groot als de onderliggende economische waarde.

In het RMS is derhalve "Fractional Reserve Banking" verboden; voor de RMS-MA en voor de RMS-Banken.


JUST BANK

JUST Bank is de Eerste RMS-Bank in de wereld die ook is opgezet volgens de nieuwe "RMS-Template voor Bankieren".