OverDe RMS-TemplateRMS ValutaRMS BankenAndere RMS-TemplatesConsultancyBoekwinkel

Missie


De Missie van het RMS is het aandragen van een oplossing voor één van de grootste behoeften van de mensheid nu: een nieuw, gezond en rechtvaardig Monetair Systeem.

Het hier gepresenteerde RMS is daarom een uitweg voor de wereld uit het huidige valse en onrechtmatige monetaire systeem en maakt tevens zodoende de omschakeling mogelijk naar een nieuw en rechtvaardig systeem.

Het RMS is een alternatief Monetair Systeem dat RECHTVAARDIG, GEZOND EN ONZELFZUCHTIG is. Dit in tegenstelling tot het huidige traditionele valse en onrechtmatige systeem dat de economie uitzuigt ten faveure van een kleine macht-beluste manipulerende ego-centrische groep die niet het beste voorheeft met de mensheid. Dit huidige systeem is misleidend, casino-achtig en gebaseerd op een niet-relevante en hallucinatoire gecompliceerdheid.

De presentatie van het RMS is in de vorm van een Template en laat zien hoe het werkt zodat duidelijk wordt hoe het haar “Goedheid” in de wereld kan brengen voor de Mensheid, de Naties en gemeenschappen en de monetaire systemen die zij gebruiken.

Daarnaast wordt hier ook de onterechte, valse en onrechtmatige opzet van het huidige monetaire systeem uit de doeken gedaan in het boek van John Offenbach: "The Global Abuse of the Creation of Money & Doing it Otherwise".